De casus

De familie van der W. werd bij hun zorgen begeleid door meerdere partijen. Elke betrokkene had zijn eigen rol, beroepscode en afwegingen. De professional heeft in de praktijk slechts zicht op een beperkt deel van betrokkenen: ze zien slechts een foto, niet de hele film.
Kies een rol om de keuzes vanuit een specifiek perspectief te kunnen ervaren.

Na het kiezen van een rol wordt de casus verbeeld in woord en aan de hand van het levenswiel: een interactieve tijdlijn die inzichtelijk maakt in welke periode de professional betrokken was, met welke professional hij contact heeft gehad en van welke andere professionals hij de betrokkenheid bij deze casus kende. Zodra er vanuit het perspectief van de gekozen rol een andere professional in beeld komt licht het segment van deze professional op (nieuwe kleur).

Er kan per rol aan de rechterzijde door het verhaal worden geklikt. Het levenswiel is klikbaar, op die manier kan er ook op contactmomenten van rol worden gewisseld.

In de praktijk zijn er vaak meer - nu onvermelde - professionals betrokken. Als jouw functietitel hiernaast niet genoemd wordt kan de informatie toch relevant zijn, gezien veel uitgangspunten gelden voor de gehele beroepsgroep.