Verantwoording

Deze website is een product van Toezicht Sociaal Domein, een programma waarin vier Rijksinspecties (Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) samenwerken.

Over de website
De inspecties zien in hun onderzoeken regelmatig dat informatie onvoldoende wordt gedeeld. Dit staat een goede samenwerking en samenhangende hulp in de weg. Deze website geeft aan de hand van een samengestelde casus (afkomstig uit inspectieonderzoeken) handvatten wat mogelijk is als het gaat om informatie delen. Verschillende situaties en dilemma’s komen aan bod. Ook zijn veel gestelde vragen uitgewerkt.

Voor wie
De website is ontwikkeld voor professionals die zorg en ondersteuning bieden in het sociaal domein. Tevens is het bedoeld voor hun leidinggevenden, zodat samen gewerkt kan worden aan een goede uitwisseling van informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens
De inhoud van de website is afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste wetten is de AVG.

Contact
Heb je vragen? Wij zijn te bereiken via www.inspectieloketsociaaldomein.nl

Eindredactie
Toezicht Sociaal Domein

Redactie
Toezicht Sociaal Domein, hAAi

Concept, ontwerp en realisatie
hAAi, Den Haag

Deze website is voor het laatst bijgewerkt in november 2019