informatie delen
in het sociaal domein

Het delen van informatie is een essentieel onderdeel van het werk van professionals in het sociaal domein. Het kan letterlijk van levensbelang zijn, zoals blijkt uit casusonderzoek in de afgelopen jaren.

Door de invoering van de AVG lijkt delen van informatie ingewikkelder. Terwijl de noodzaak tot het delen van informatie onverkort overeind blijft.

Soms kom je als professional in situaties waarin je voelt dat de veiligheid onder druk staat. Informatie delen over de persoon, het gezin en de situatie is dan vaak nodig of gewenst, maar je kunt je als professional afvragen:

In deze webtool helpen wij, Toezicht Sociaal Domein, antwoord te krijgen op deze vragen. Dit gebeurt aan de hand van een gezinscasus die gebaseerd is op door ons verzamelde casuïstiek.

De casus

Bij thuiskomst treft Dorien haar dochter roerloos aan onderaan de trap. Haar zoon van vijf speelt in de woonkamer.

De gearriveerde hulpdiensten constateren dat het meisje is overleden. De moeder zegt dat ze heel even een boodschap had gedaan. De zoon zegt dat hij hier niets van gemerkt heeft.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

De familie van der W. bestaat uit vier personen. Vader Ricardo, moeder Dorien en de kinderen Damian (5) en Liza (2).

Ricardo was de kostwinner van het gezin, maar is zijn werk kwijtgeraakt.
Dorien is bij de geboorte van het eerste kind al gestopt met werken. Het gezin is daardoor in de financiële problemen geraakt. De financiële problemen drukken zwaar op Ricardo. Bij Dorien komen eerdere psychische klachten terug.

In samenspraak met de gemeente is er een schuldhulpverlener aangesteld die de familie moet helpen de financiën weer op orde te krijgen.